Kredi Kartı Güvenliği

Kredi kartlarıyla alınan ödemelerde firmamız kart bilgilerinin girildiği sayfayı güvenli ortak ödeme sayfası kullanmaktadır.Anlaşmalı bulunduğumuz Yapı Kredi Bankası'nın çözüm ortağı e-tahsildar ın sayfası nda kart bilgileriniz istenecektir.Yani kredi kartlı çekimin güvenliği ve gizliliği banka bünyesinde sağlanmaktadır.SSL 128 bit sertifikasıyla hiç bir surette kart bilgileriniz kayda geçmez ve görüntülenemez.
 
İnternet Güvenliği Hakkında Bilgiler:
Internetin hızla yaygınlaşması ve gelişmesi evlerde, okullarda, kamu kuruluşlarında, finansal işlemlerde, kısaca hayatın her alanında radikal değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Internet kullanımının artmasıyla beraber başta finansal kurumlar olmak üzere birçok kuruluş ticari i? ?lemlerini Internet'e taşımaya başlamıştır. Böylece bilgilerin herkese açık bir ağ üzerinde dolaşmasının yarattı ğı haklı tedirginlik gündeme gelmiş, bu konu yoğun bir şekilde tartışı lmaya baş lanmıştır.
 
İnternet'te güvenlik konusu iki temel başlık altında incelenebilir:
 
1. Yazılım ve ağ altyapısından dolayı meydana gelebilecek sorunlar Bu kapsamda Internet'e bağlandı ğı nız servis sağlayıcıların ve kişisel bilgilerinizi verdiğiniz kurumların bu bilgileri sakladı kları ortamlar ve iç güvenlikleri ile bilgisayarların Internet'e bağlı oldukları sürede maruz kaldıkları riskler ve önlemler yer alır. ISS'ler, finansal kurumlar, bankalar ve hizmet verebilmek için duyarlı bilgiler toplaması gereken siteler (elektronik ticaret siteleri, sağlık danış manlığı hizmeti veren siteler vb.) müş terilerinden aldıkları kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için gereken altyapıyı oluş turmakla yükümlüdürler. Bu tür kuruluşlar ş irket içi güvenlik prosedürleri, yetki ve sorumluluk sını fları ve ulaşım izinleri, detaylı loglama gibi geleneksel tedbirlerin yanı sıra, kendi iç ağlarını Internet yolu ile gelecek tehlikelere karşı korumak için firewall çözümleri, virus gateway çözümleri gibi teknolojik önlemler de almaktadırlar. Bunlara ilave olarak güvenilir kurumlar, veri tabanlarında tutulan bilgilerden önemlilerini şifrelenmiş olarak tutmakta, bu bilgileri ş ifrelenmiş olarak şirket içindeki iş lemlerde kullanmaktadı r.
 
2. Internet üzerinde veri akı şı sırasında, bilgilerin çeşitli teknik açıklar değ erlendirilerek kötü amaçlı kullanım için ele geçirilme tehlikesi Genel bir Internet kullanı cısının verebileceği bilgilerin arasında kendi güvenliği ve mahremiyeti açısından sakı ncalı olabilecek kredi kartı bilgileri, kullanıcı isimleri şifreler, adres ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu bilgiler genellikle, elektronik ticaret veya finansal işlemler (örneğin bireysel bankacılık) sırasında Internete açılır, ve ele geçirilme olasılıkları belirir. Elektronik ticaret ve finansal işlemlerin yürütüldüğü siteler Internet'ten bilgi alışverişini şifreleyerek gerçekleştirdikleri için genel olarak güvenlidirler. Şifrelenmiş bilgi Internet üzerinde iletilirken ele geçirilse bile, şifrenin kırılması çok büyük bir yatırım ve oldukça uzun bir zaman dilimi gerektirdiğinden güvenli olduğu kabul edilebilir Şifreleme amacıyla yaygın olarak SSL (Secure Socket Layer) güvenlik standardı kullanı lmaktadır. Ayrıca güvenliğin sağlanması amacıyla yaygın olmamakla birlikte SET (Secure Electronic Transaction) protokolü adı verilen ve güvenliği bir kat daha arttıran bir sistem de kullanılmaktadı r.
Internet kullanımında sisteminizin güvenliğ ini artı rmak için aşağıdaki ipuçları yardımcı olacaktı r:
 
· En önemli nokta dikkatli olmaktır. Tanımadığınız kişilerden e-mail veya chat gibi güvensiz yollarla dosyalar almayınız.
 
· Güvenilir ve tanınır siteler haricindeki sitelerden dosyalar indirmeyiniz ve bu tür dosyaları bilgisayarınızda çalıştırmayı nız.
 
· Bilmediğiniz ve güvenliğinden emin olmadığı nız sitelere kişisel bilgilerinizi kesinlikle vermeyiniz.
 
· Internet üzerindeki güvenlik ile ilgili konu ve bilgileri yakından takip ediniz. İşletim sisteminizi ve programlarınızı korumak için yeni teknolojileri kullanınız.